Hakkımızda

Hakkımızda

ARGEV

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı

Ülkemizde Aralık 2010’de aile hekimliği uygulamasına tamamen geçildi. Aradan geçen 6 yılda uygulama birlikteliği, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi aile hekimliğinin temel sağlık sistemi olarak benimsenip geliştirilmesi, güçlendirilmesi için yapılanların yanı sıra yeni bir bakış açısı ile daha da güçlendirilmesi, geliştirilmesi gereklidir.

Aile hekimi olarak görev yapan 22.500 hekim, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda hemfikir… Her alanda katkı sunmaya hazır bir hekim grubumuz var.

Aile Hekimliği uygulamasında ne kadar çok kurum ve yapılanmamız olursa sistemin geliştirilmesi, kamuoyu yaratılması ve geliştirme projelerinin üretilip, güçlü kulis ve lobi faaliyetlerinin yapılması mümkün olur. Güçlü ve farklı kurumlar oluşturmak strateji olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV) kuruluş amacı aile hekimliği alanında bilimsel araştırma yapmak, bilimsel yayınlar, makaleler hazırlamak, aile hekimliğinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri ortaya koyabilmek, temel eğitim standartlarına ulaşılmasına aracı olmaktır. Elde edilecek veriler ile Aile hekimliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizmek, kanıtlamak ve kamuoyu yaratmaktır.

Birinci basamak ile 2. ve 3. Basamak arasında bağlantıyı sağlamak, birlikte bilimsel araştırmalar yapmak, birinci basamağın özgün dilini geliştirmek, birinci basamak hasta yaklaşımını geliştirmek ana hedeflerimizdendir.

Dünya örneklerini incelemek, güzel ve etkin yanlarını, uygulamanın doğrularını belirlemek ve ülkemize uyarlamak için çaba sarf etmek gerekli olduğu gibi hukuksal olarak aile hekimliğinin geliştirilmesi, güncellenmesi de kaçınılmazdır.

Aile hekimliğinde yaşadığımız yıllar, edindiğimiz tecrübeler ve yeni bakış açısıyla aile hekimliğine katkı sunmak, geliştirilmesine önderlik etmek, kamuoyu yaratmak, hizmet alan vatandaşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş olan Vakfımız ARGEV geleceğimize ışık olacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla….