Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Araştırma gruplarımız ile bilimsel çalışmalarımız devam etmektedir

ARGEV

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı

Ülkemizde Aralık 2010’de aile hekimliği uygulamasına tamamen geçildi. Aradan geçen 6 yılda uygulama birlikteliği, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi aile hekimliğinin temel sağlık sistemi olarak benimsenip geliştirilmesi, güçlendirilmesi için yapılanların yanı sıra yeni bir bakış açısı ile daha da güçlendirilmesi, geliştirilmesi gereklidir.

Aile hekimi olarak görev yapan 22.500 hekim, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda hemfikir…Her alanda katkı sunmaya hazır bir hekim grubumuz var.
Aile Hekimliği uygulamasında ne kadar çok kurum ve yapılanmamız olursa sistemin geliştirilmesi, kamuoyu yaratılması ve geliştirme projelerinin üretilip, güçlü kulis ve lobi faaliyetlerinin yapılması mümkün olur. Güçlü ve farklı kurumlar oluşturmak strateji olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (ARGEV) kuruluş amacı aile hekimliği alanında bilimsel araştırma yapmak, bilimsel yayınlar, makaleler hazırlamak, aile hekimliğinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri ortaya koyabilmek, temel eğitim standartlarına ulaşılmasına aracı olmaktır. Elde edilecek veriler ile Aile hekimliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizmek, kanıtlamak ve kamuoyu yaratmaktır.

Birinci basamak ile 2. ve 3. Basamak arasında bağlantıyı sağlamak, birlikte bilimsel araştırmalar yapmak, birinci basamağın özgün dilini geliştirmek, birinci basamak hasta yaklaşımını geliştirmek ana hedeflerimizdendir.

Dünya örneklerini incelemek, güzel ve etkin yanlarını, uygulamanın doğrularını belirlemek ve ülkemize uyarlamak için çaba sarf etmek gerekli olduğu gibi hukuksal olarak aile hekimliğinin geliştirilmesi, güncellenmesi de kaçınılmazdır.

Aile hekimliğinde yaşadığımız yıllar, edindiğimiz tecrübeler ve yeni bakış açısıyla aile hekimliğine katkı sunmak, geliştirilmesine önderlik etmek, kamuoyu yaratmak, hizmet alan vatandaşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş olan Vakfımız ARGEV geleceğimize ışık olacaktır.

MİSYONUMUZ

Tecrübe ve birikimlerimiz ile Aile Hekimliğinde yenilikçi, sürekli gelişim anlayışıyla araştırma, geliştirme ve eğitim odaklı bir kurum olmak.

VİZYONUMUZ

Türkiye’de var olan aile hekimliği uygulamasını daha etkin, uygulanabilir bir geleceğe taşıyarak ilgili tüm kesimlerin faydalanabilirliğini artırmak için deneyimlerimiz, birikimlerimiz, sürekli gelişen yenilikçi anlayışımız ve eğitim, araştırma, geliştirme çalışmalarımız ile değer katmak, aile hekimliği alanında rehber kurum olmak.

Çalışmalarımız

Etkinliklerimiz

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerimiz

3. ARGEV Aile Hekimleri Kongresi

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) henüz 3 yaşında olmasına rağmen kuruluş amaçları doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye, büyümeye devam ediyor. Bilimsel Araştırmaları detaylı şekilde planlamak, organize etmek ve sonuçlarını, önerilerimizi paylaşmak en çok heyecan duyduğumuz alan… Bütün bir yılın süren çalışmalarını, Aile Hekimliği ve Acil Hekimlikte güncellenen bilgileri bir araya geldiğimiz kongremizde meslektaşlarımızla paylaşıp, bilimsel ve sosyal olarak birarada olmanın keyfine varıyoruz.
Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) henüz 3 yaşında olmasına rağmen kuruluş amaçları doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye, büyümeye devam ediyor. Bilimsel Araştırmaları detaylı şekilde planlamak, organize etmek ve sonuçlarını, önerilerimizi paylaşmak en çok heyecan duyduğumuz alan… Bütün bir yılın süren çalışmalarını, Aile Hekimliği ve Acil Hekimlikte güncellenen bilgileri bir araya geldiğimiz kongremizde meslektaşlarımızla paylaşıp, bilimsel ve sosyal olarak birarada olmanın keyfine varıyoruz.

2. ARGEV Aile Helimleri Kongresi

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV )Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) tarafından düzenlenen 2. Kongredir

1. ARGEV Aile Hekimleri Kongresi

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV )Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ( ARGEV ) ilk Kongredir.

Kongremize Katılın! Kısa bir göz atın

VAKIF ÜYELERİ

Vakıf Yönetimi

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın yönetim ve temsil işlemlerini yürüten üyelerimiz

Dr. Murat Girginer

yönetim kurulu başkanı

1991 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. 2011 -2015 yılları arasında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2010 yılında Bursa Aile Hekimliği Derneği Kurucu Başkanı, 2010 ve 2016 arasında dernek başkanlığı görevlerini yürüttü.

Dr. Alp Oktay

yönetim kurulu başkan yardımcısı

1991 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bursa Aile Hekimliği Derneği Kurucusu, 2010-2016 başkan yardımcısı, 2011-2013 AHEF Disiplin Kurulu üyesi. Bursa’da Aile Hekimi olarak çalışıyor. Aile Hekimliği bilgi sistemleri ve analizleri konusunda deneyim sahibi fikir önderlerinden.

Doç. Dr. Olgun Göktaş

yönetim kurulu üyesi

1986 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aile hekimliği ihtisasını tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Bursa Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Sağlık Bakanlığı Eğitim Koordinatörlüğü yaptı. 2012 yılında aile hekimliği doçentlik ünvanı aldı. Aile hekimliği ile ilgili ve özellikle uluslararası rapor, araştırma ve projelerde yer almakta ve halen Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak çalışmaktadır

Dr. Taner Ödemiş

denetleme kurulu üyesi

1989 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2010 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 2011 Sakarya Üniversitesi İşletme yüksek lisansı, 2015 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet programı mezunu. İnegöl Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı ve başhekimliği., Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği Başkanı,

Uzm. Dr. Taylan İnal

denetleme kurulu üyesi

2000 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 2012 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD da uzmanlık eğitimi aldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil tıp Uzmanı olarak görev yapıyor.

Dr. Nevin Özdilek

yönetim kurulu üyesi

1995 İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu,1996 -2009 Nilüfer Belediyesi ‘nin sağlık ocağında hekim olarak çalıştı, Belediyenin Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı bölümüyle yürüttüğü, toplum sağlığı üzerine yapılan çalışmalara katıldı, 2009 – Halen Bursa’da Aile Hekimliği görevine devam etmekte, 1 dönem Bursa aile Hekimliği Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Av. Arda Aşık

yönetim kurulu üyesi

2006 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, 2007 den beri Avukatlık yapıyor. 2011-2016 yılları arası AHEF Hukuk Müşaviri, Bursa, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, Bursa Diş Hekimleri Odası hukuk müşavirliği görevlerini yürüttü. 2014 yılından beri Sağlık Hukuku Bilirkişisi, Sağlık Hukuku konusunda uzmanlığa sahip

Ece Üreten

denetleme kurulu üyesi

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi İktisadi İşletme Bilimleri Fakültesi mezunu. Finansal analist. İngilizce Fransızca biliyor, Uluslararası ilişkilerde deneyimli.

Blog

Son Eklenen Yazılar

Vakfımız tarafından yayımlanması istenen makale ve Blog yazılarına değerlendirme sonrası yer verilmekte olduğundan yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı paylaşabilirsiniz.

Hakkımızda

ARGEV Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı Ülkemizde Aralık 2010’de aile hekimliği uygulamasına tamamen geçildi. Aradan geçen 6 yılda uygulama birlikteliği, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi aile hekimliğinin temel sağlık sistemi olarak benimsenip geliştirilmesi, güçlendirilmesi için yapılanların yanı sıra yeni bir bakış açısı ile daha da güçlendirilmesi, geliştirilmesi gereklidir. Aile hekimi olarak görev yapan 22.500 hekim, aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda hemfikir… Her alanda katkı sunmaya hazır bir hekim grubumuz var. Aile Hekimliği[…]

Read more

Türkiye’nin sağlıkta kurtarıcı modeli

[simple-author-box] Türkiye sağlığının kurtarıcısı “aile hekimliği” Türkiye’de sağlık Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan itibaren hükümetlerin en başta gelen uğraşı alanları olmuştur. Hızlı nüfus artışı ve sağlık ünitelerinin yetersizliği sorunları arttırmıştır. Sağlıktaki olumsuzlukları düzeltmek ve daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çeşitli yöntemler denenmiş ve hep daha iyiye gitmek için çaba harcanmıştır. Her bireyin en yüksek standartlarda sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi temel insan haklarının ve sosyal devlet anlayışının asli unsurlarından birisidir. 1961 yılında 224 sayılı sağlıkta sosyalizasyon yasasıyla  sosyal[…]

Read more

Hiperitmik Mizaç

[simple-author-box] Şu an bu satırları okumaya başlayan herkese kocaman bir merhaba. Sizlere aslında görmeyi çok istediğimiz hatta hayatımızın her alanında böyle kişilerin olmasından keyif alacağımız bir mizaçtan bahsetmek istiyorum.Hipertimik mizaç.Umarım seversiniz. Genelde tanımlarını birbirine karıştırdığımızı düşündüğüm mizaç,karakter,kişilik üçlemesinin ne anlama geldiğiyle başlamak istiyorum. Mizaç; kişinin davranışının bütün görünümlerini ve dünyayı,insan ilişkilerini algılamasını belirgin biçimde etkileyebilen uzun süreli ve dayanıklı içsel yaşantı şeklinde tanımlayabiliriz. Mizaç,yaşam boyu değişmeyen özelliğimiz! Karakter; doğumdan itibaren mizaca eşlik ederek gelişen bir[…]

Read more
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İletişim

Bizimle iletişime geçebilmek için tüm iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.